Author Archives

romasety

Zaman GoBlog

Adakah surat kabar yang isinya hanya berita baik nan menggembirakan? Syukurlah, tak ada. Kalau sampai itu terjadi, Anda perlu curiga di planet mana Anda hidup atau bagaimana Anda menjalani hidup […]

Colekan Maut

Boleh percaya, boleh tidak, tapi tak usah sewot: sakit itu senantiasa jalan Allah untuk mengatakan sesuatu kepada orang beriman; mencari-cari hal di luar itu hanyalah membuang mutiara berharga. Ini adalah […]

The Art of Rest

Nasihat sikap berjaga-jaga masih lanjut. Metaforanya berganti, tetapi isinya sama: menanti dalam kesiagaan adalah sikap orang beriman yang percaya pada janji Allah bahwa Ia akan datang. Kedatangan Allah ini tak […]

Protektif Kreatif

Ada orang yang berjaga-jaga untuk sesuatu yang dimilikinya: membuat pagar, kunci, gembok, dan lain sejenisnya. Pokoknya, orang begitu protektif pada apa yang dianggapnya sebagai milik bin kepunyaannya. Maka orang bisa […]