aturan agama

Ayo Petisi Tuhan

Teks doa Bapa Kami pada Injil Matius sedikit lebih panjang daripada teks Injil Lukas. Di sini, doa Bapa Kami semacam menjadi puncak dari Khotbah di Bukit, diletakkan di tengah-tengah wacana […]

Puasa Oh Puasa

Resonansi kebenaran menembus batas agama, bersifat perennial, melampaui problem semu mayoritas-minoritas. Apa yang dinyatakan Menteri Agama berkenaan dengan ibadah puasa (link sudah tak berlaku) beberapa waktu lalu menggetarkan dawai pengalaman […]