fanatisme

Akidah

Fanatisme atau fundamentalisme tidak kenal agama. Maksudnya, dalam agama mana pun ada saja orang-orang fanatik atau fundamental. Ini bukan perkara agamanya apa, melainkan soal tahap perkembangan iman orangnya ada di […]