hidup biasa

Work from anywhere

Saya curiga jangan-jangan bangsa kita ini gemar berslogan secara berlebihan. Membuat hukum bukan untuk dijadikan pedoman bertindak, melainkan demi pantes-pantesnya negara hukum aja. Menggembar-gemborkan demokrasi bukan supaya hidup berbangsa ini […]