individualisme

Menyenangkan

Dari premis deskriptif hanya dapat diperoleh kesimpulan deskriptif. Misalnya, premis mayornya berbunyi “semua yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa adalah orang gila”. Premis minornya berbunyi “Giblig dirawat di Rumah Sakit […]

Hantu Baru

Kalau kemarin saya sodorkan kelegaan karena hidup bersama Allah, teks hari ini memberi contoh mengenai apa jadinya jika orang beriman tidak hidup bersama Allah. Kisahnya sangat sederhana. Para murid itu […]

Detachment 1 2 3

Kalau Anda sungguh-sungguh ingin beriman, dengan label agama mana pun, sekurang-kurangnya tiga hal ini mesti tersedia: detachment 1, detachment 2, dan detachment 3.đŸ€­ Yang pertama merujuk pada barang-barang material. Yang […]

Setip Anyar

Saya sekali saja menginjakkan kaki di padang gurun tempat Yohanes Pembaptis berteriak-teriak dan tak berniat lagi ke sana. PuanasĂ© pol! Jadi “suara yang berseru-seru di padang gurun” kiranya bukan pekerjaan […]

Bawel: Banyak Rewel

Kemarin sore saya mengikuti ibadat Ekaristi di rumah sakit, tetapi yang saya ingin ceritakan ialah parkir kendaraannya. Saya naik montor beroda dua dan mesti bayar parkir untuk dua jam pertama […]