ingatan romantis

Perlu Hari Orang Sakit?

Ada ingatan akan leluhur yang ‘kosong’, tetapi ada juga pengenangan leluhur yang kreatif. Ingatan kosong biasanya berupa romantisme yang berorientasi ke masa lalu, hidup dalam ‘berandai-andai’, hidup dalam penyesalan masa […]