inklusivisme

Batu Sandungan

Mungkinkah doa keliru? Sepertinya tidak. Kalau keliru namanya bukan lagi doa, melainkan dosa. Berdosakah orang yang memakai Kitab Suci untuk doa kontemplasi tetapi tafsirannya keliru? Kalau ya, saya mau ngaku […]