integritas

Price Tag vs Love Tag

Ada orang yang begitu susah mendidik anak kandungnya sendiri, tetapi justru berjasa besar mendidik anak-anak orang lain. Ini tidak berlawanan dengan insight bacaan kemarin mengenai integritas. Penolakan kebenaran yang disampaikan seseorang tak […]