iri hati

Agama Wajib

Cerita satu. Dua hari belakangan ini saya melihat polisi njědhul dari tepi jalan dan menghentikan beberapa pengendara motor yang menerabas lampu merah. Di pertigaan-pertigaan yang saya lalui itu memang kerap […]

Syukurlah…

Kalau Anda menilai orang lain, Anda tidak menunjukkan kenyataan orang lain, tetapi memaparkan perspektif Anda. Apalagi, kalau Anda mengevaluasi Allah: yang tidak mendengarkan, tidak peduli, tidak adil, atau sebaliknya: mahabijak, […]

Tafsir Mimpi

Mungkinkah orang yang tak punya kepercayaan diri memercayai orang lain? Ya mungkin saja, tetapi pada momen ia mulai memercayai orang lain, kepercayaan dirinya terbangun juga. Sekurang-kurangnya begitu deh. Bukan apa-apa, […]

Belajar Merdeka

Kemarin saya sempat mendengarkan uraian staf “mas menteri pendidikan” mengenai visi pendidikan ke depan. Saya tertarik soal “merdeka belajar” dan acuannya kepada Ki Hadjar Dewantara mengenai sekolah sebagai penyemaian benih […]

Kebosokan Rohani

Kalau kemarin disodorkan Allah yang terlibat, yang tidak indifferent bin lèlèh luwèh, hari ini disinggung kelompok manusia yang indifferent bin lèlèh luwèh. Sebetulnya apa salah indifferent bin lèlèh luwèh to? […]