keadilan Allah

Detachment 1 2 3

Kalau Anda sungguh-sungguh ingin beriman, dengan label agama mana pun, sekurang-kurangnya tiga hal ini mesti tersedia: detachment 1, detachment 2, dan detachment 3.šŸ¤­ Yang pertama merujuk pada barang-barang material. Yang […]

Syukurlah…

Kalau Anda menilai orang lain, Anda tidak menunjukkan kenyataan orang lain, tetapi memaparkan perspektif Anda. Apalagi, kalau Anda mengevaluasi Allah: yang tidak mendengarkan, tidak peduli, tidak adil, atau sebaliknya: mahabijak, […]

Jurus Doa Mabuk

Pernahkah Anda melihat orang berdoa seperti orang mabuk? Atau jangan-jangan Anda sendiri pernah berdoa seperti orang mabuk? Berdoa seperti orang mabuk tampaknya bukanlah kabar gembira. Lain halnya kalau orang sedang […]