kebaikan

Jalan Bareng

Anda tentu pernah membaca istilah filantropi dan misantropi, kecuali Anda mengidap amnesia parah (wong baru saja Anda baca). Dua istilah itu merujuk pada sikap dasariah terhadap bangsa manusia: yang pertama […]

Pay It Backward

Dua bacaan hari ini menohok sekurang-kurangnya saya. Keduanya menyinggung soal keberakhiran suatu era, atau mungkin lebih mak jleb lagi disebut kiamat. Yang satu tanda-tandanya disodorkan dalam bentuk vision yang diperoleh […]

Subversif Gratis

Adakah hal yang lebih subversif zaman now ini daripada gratuity? Sepertinya memang gratuity itu antikemapanan karena kemapanan senantiasa jadi tujuan kompromi politik yang merambah setiap lapis kehidupan bersama. Ya mau […]

Soul Saver

Logika Pancasila, kalau kemarin dipakai untuk membaca teks, hari ini diambil dari teksnya: manakah yang diperbolehkan dalam aturan agama, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Dalam […]

Salah Wajah

Semakin saya belajar agama, semakin saya dapati hal-hal konyol di dalamnya, yang sudah saya singgung juga dalam posting Salam Pandir. Saya tidak menjelek-jelekkan agama mana pun, tetapi kalau melihat sejarah […]