keberanian

Berani Nekat?

Sepertinya di dunia ini ada jauh lebih banyak orang yang nekat daripada orang yang sungguh berani. Tahu bedanya antara nekat dan berani? Nekat adalah hasil brainwashing, buah indoktrinasi: orang ‘tak […]

Njawil Kristus

Seandainya traffic light itu warnanya merah dan hijau saja dan diletakkan dalam hati orang, apa kiranya lampu merahnya? Ketakutan! Lampu hijaunya? Trust, faith. Ketakutan memblokade orang untuk move on. Kepercayaan […]