kerendahhatian

Ashiaaaap

Keheranan biasanya memicu orang untuk belajar sesuatu yang baru, yang mengganggu asumsi di kepalanya. Guru dari Nazareth kiranya belajar sesuatu dari seorang perwira Romawi, yang oleh orang Yahudi pada saat […]

Piring Terbang

Pernahkah Anda menghadiri pesta di desa-desa di Jawa Tengah yang terkenal dengan tradisi piring terbangnya? Dalam pesta itu, biasanya hidangan dibuat bersama-sama dan nanti ada yang bertugas untuk menerbangkan piring […]

Susahnya Regenerasi

Kemarin ada tulisan mengenai persoalan regenerasi yang terancam. Pengurus partai ya itu-itu aja. Mengherankan juga. Kalau masa jabatan presiden saja dibatasi, mengapa masa jabatan pengurus partai tidak? Tentu itu kebijakan […]

Mari Putus Asa

Putus asa itu ada gunanya gak seh? Itu sering dikaitkan dengan aneka berita jelek yang menunjukkan dampak keputusasaan orang: mulai dari tindakan brutal sampai tahap suicidal. Putus asa dimasukkan dalam […]

Asalamualaikum

Pernahkah Anda melihat orang mengucapkan asalamualaikum dengan wajah cemberut bin kusut? Kalau nanti menjumpai orang seperti itu, dan Anda punya keberanian, usulkanlah kepadanya supaya berkonsultasi dengan ustaz atau ustazahnya. Kalau […]