kerendahhatian

Kerendahhatian (1)

Analog dengan tiga golongan orang, Ignasius menyodorkan tiga macam kerendahhatian yang juga merupakan tiga tingkatan mencinta sebagai manusia. Kata “human” dalam bahasa Inggris berakar pada kata Latin humus yang berarti tanah, […]

Saat Tuhan Tiada…..

SABTU PRAPASKA III Hos 6,1-6 Mari, kita akan berbalik kepada TUHAN, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita…. Marilah […]

From Humiliation to Humility

HARI RAYA SANTO YOSEF SUAMI SANTA PERAWAN MARIA 2Sam 7,4-5a.12-14a.16 Datanglah firman TUHAN kepada Natan, demikian: “Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud: ….Aku akan membangkitkan keturunanmu kelak, anak kandungmu, dan Aku akan […]

How do you fast?

Jumat sesudah Rabu Abu Yes 58, 1-9a Berpuasa yang Kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk….  […]