pembedaan roh

Accept the Truth

Iman, bukan hanya diberikan secara cuma-cuma bin gratis sebagai rahmat, melainkan juga diberikan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Pokoknya bulu apa pun diterima. Ini ditegaskan dalam bacaan pertama yang […]

Unknown Area

Dalam Gereja Katolik ada istilah ekskomunikasi (pengucilan) yang dimaksudkan sebagai langkah formal Gereja sebagai sanksi mental supaya yang bersangkutan memperbaiki dirinya sembari menjaga supaya kesatuan jemaat tidak kacau balau. Ini […]

Temu Terbuka

Selama tahun politik ini orang tak dipermudah untuk melihat ketulusan. Seperti dalam teknik pembedaan roh, semakin orang maju, tidak semakin gampang perkaranya. Kalau cuma membedakan baik dan buruk, perkaranya sederhana, […]