trajectory

Agama Serendipity

Pada salah kesempatan untuk berlebaran dan tilik saudara yang kesripahan¬†(bahasa Jawa, tolong dicari sendiri artinya ya), saya mendapati kesan bagaimana rupanya orang menerima agama bukan sebagai pilihan jalan hidup, melainkan […]