Selomot Notol

Seandainya huruf a mesti diganti dengan huruf o, saya hanya bisa mengucapkan “selomot notol”, you know what.

Protagonis alias tokoh utama kisah Injil pada fajar Hari Natal ini bukan Yesus, melainkan para gembala. Merekalah yang mendapat warta gembira pertama kali mengenai kelahiran Yesus, bukan orang yang punya jabatan atau kuasa. Mereka ini punya ritme sendiri sementara orang-orang lain tidur. Kabar gembira tak ada dalam benak mereka; malaikat datang juga tak masuk dalam pikiran mereka, dan problem keselamatan mestilah bukan perhatian mereka. 

Itu tak beda jauh dari zaman sekarang. Betapa sulitnya kita memahami penjelasan Paulus dalam suratnya kepada Titus dengan istilah kelahiran kembali. Orang Kristen segera mengasosiasikannya sebagai baptisan. Itu wajar dan sah. Tetapi pasti bukan seformal itu yang dibutuhkan untuk keselamatan! Para gembala, yang tak punya minat pada filsafat dan teologi itu toh bergegas menuju Betlehem: bergegas menjumpai Tuhan. So, kelahiran kembali jelas lebih luas daripada sekadar baptisan: orang mesti bergegas menjumpai Tuhan yang setiap kali hendak lahir dalam hatinya.

Engkau, yang dalam gua Betlehem
telah menawarkan kepada manusia segala zaman
suatu perjalanan cinta dan rekonsiliasi,
terangilah umat manusia zaman ini
untuk menemukan jalan
yang membawanya pada perjumpaan dengan yang lain
dalam dialog, cinta, dan rasa hormat yang mendalam.

Allah yang mahabesar sekaligus kecil,
yang dalam kerendahhatian-Mu
menunjukkan diri sebagai jalan utama kepada Kebenaran,
tuntunlah kami untuk menghilangkan dari muka bumi
kesombongan, kepalsuan dan kebohongan,
sumber kejahatan dunia modern ini.

(Cuplikan doa Natal, Yohanes Paus Paulus II)


FAJAR HARI NATAL
Kamis, 25 Desember 2014

Yes 62,11-12
Tit 3,4-7
Luk 2,15-20